Medicinska fakta om rökare

Det är betydelsefullt att pulsfrekvensen och blodtrycksstyrkan hos rökare är högre än hos icke-rökare. Detta beror på effekten av nikotin på vagusen och de sympatiska nerverna såväl som på det vasomotoriska centrumet i hjärnan. Nikotin verkar på binjurarnas arbete, som utsöndrar i sin närvaro en ökad mängd adrenalin.

Att sluta röka orsakar en minskning av hjärtfrekvens och blodtryck. Observationer från en stor grupp människor som slutade röka visade att de inom en dag hade betydande förändringar. Pulsen på dagen för att sluta röka var i genomsnitt 94, efter en dag blev den 79. Blodtrycket sjönk också avsevärt.