Intressanta fakta om hudfärg

Melanin är ett pigment som finns i huden för att påverka dess färg. Varje pigment definieras av olika gener som kan ärvas från föräldrar. Varje gen består av många beståndsdelar som innebär förändringar i hudtonen. Dessutom kan melanin kontrollera mängden UV-strålning från solen som kan påverka huden.

Dessutom används termen pygmé ofta för att beskriva den svarta befolkningen, som finns i grupper där en vuxen mäns medelhöjd är mindre än fem fot. Ett intressant faktum inträffade 1904 när en pygmé som togs från Belgiska Kongo och visades som en så kallad "vild" på St. Louis världsmässa. Han placerades till och med på Bronx Zoo. Men många protester och juridiska hot tvingade djurparken att släppa det. År 1774 grundades Anti-Slavery Society i Amerika av Benjamin Rush och Benjamin Franklin. John Jay bildade en liknande grupp i New York.

Diskriminering finns dock fortfarande på vissa ställen. I Sudan är till exempel de flesta i södra delen av svarta kristna och animister. Regeringen skickade dem till "fredsläger" där de lider av hunger. Mer än en miljon människor har dött till följd av detta sedan 2000.