Vad är oktantal

I början av 1900-talet mötte konstruktörer av förbränningsmotorer problemet med detonation av bränsle i cylindern. För att öka motoreffekten ökade de kompressionsförhållandet för blandningen. Effekten var oväntad: bensin brände ut mycket snabbt, explosivt - kolven hade nästan ingen tid att röra sig under denna tid och befann sig därför under en enorm belastning. Det krävdes att införa en viss kvantitativ egenskap hos bränslets detonationsmotstånd. Denna egenskap var oktantalet, bestämt genom att jämföra testbränslet med referensbränslen. Oktan, vars höga detonationsmotstånd konventionellt tas som 100 punkter av oktantalsskalan, och heptan, vars detonationsmotstånd tas som noll, fungerar som primära standarder. Således motsvarar RON 95 bensin en blandning av 95 procent isooktan och 5 procent heptan. Vid raffinaderier används två metoder för att bestämma oktantalet på bensin: motor och forskning. Motormetoden simulerar en bils rörelse på motorvägen med motorn igång med maximal effekt. Med forskningsmetoden skapas förhållanden som är mjukare, motsvarande stadskörning, och i detta fall är oktantalet högre. Standarden kräver att båda siffrorna ska anges, men bensinstationer anger vanligtvis det oktantal som erhållits genom forskningsmetoden. Av detta följer att det för långa resor är tillrådligt att lägga till bensin med högre oktantal i tanken.