Varför kan du inte dela med noll

E

Sedan skolan har de trummat in i våra huvuden att inte kan delas med 0. Men faktiskt, förutom förbudet, presenterades inga motiveringar för denna regel (kanske bara i fantastiska matematikklasser, där jag, som de flesta enkla rör, inte studerade). Men nyfikenhet har inte avbrutits, så jag föreslår att räkna ut varför inte kan delas med noll.

Det är känt att delningsoperationen är en av de fyra enklaste aritmetiska operationerna, det inversa av multiplikation. Det vill säga 10 * A = B kan omvandlas till B / 10 = A. Men när vi multiplicerar ett tal med 0 får vi alltid noll och inte siffran B, och för att få siffran A måste du dela B med (föreställ dig att ett oändligt litet värde är 0, 00000 ..... 1) och vi få oändlighet istället för siffran A. - delning av valfritt tal med 0 ger ett oändligt stort värde. Och oändligheten är, som ni vet, inte ett verkligt tal som förstör alla algebras lagar. Därför antogs regeln att inte kan delas med noll.

I allmänhet är matematik inte begränsad till enbart aritmetik, och i vissa av dess områden är det tillåtet att dela med noll.