Varför finns det en trappa på taklisten i den heliga gravens kyrka i mer än ett sekel

Under det andra århundradet har en trätrappa fäst vid det högra fönstret i fasaden till den heliga graven i Jerusalem stått på sin plats.

Den vilar på en taklist som tillhör den grekisk-ortodoxa kyrkan och ligger mot ett fönster i den armeniska apostoliska kyrkan. Att hitta trappan i stället innebär att man följer överenskommelsen mellan de sex kristna valörer som äger templet - att inte flytta, reparera eller ändra något i templet utan samtliga sex valörer.

Trappan är en av symbolerna för oenighet i kristendomen. Olika delar av templet ägs nu av den katolska kyrkan, den grekisk-ortodoxa kyrkan, den armeniska apostoliska kyrkan, den syriska ortodoxa kyrkan, den etiopiska ortodoxa kyrkan och den koptiska ortodoxa kyrkan.

Det exakta datumet för trappans utseende är okänt, men vanan att lämna den på plats utan att ta bort den inuti uppträdde redan före 1834 - trappan visas i en gravyr som publicerades 1834. Det finns ett antagande att munkarna i den armeniska kyrkan använde taklisten och trapporna för att komma in på deras territorium utan att betala entréavgiften till templet, som debiterades av de ottomanska myndigheterna. Till vänster, vid ingången till templet, fanns en soffa där det fanns turkiska vakter. Inträdesavgiften till templet - den så kallade kaffaren - var upp till 500 piaster.

Ingången till templet har länge varit fri och trappan står fortfarande, nu som en symbol och en av attraktionerna i templet.