Hur amerikaner stämde för en tomat

Knicks v. Hedden - Högsta domstolens beslut om tomat som en grönsak. Ärendet väcktes av Knicks Brothers mot Edward Hedden, en tulltjänsteman från New York. Tulltaxan från 1883 (Tariff Act of March 3, 1883) införde en tull på importen av grönsaker och beskattade inte importen av frukt. Naturligtvis bestämde de två entreprenörsbröderna att spara pengar och vägrade att betala skatt baserat på påståendet att en tomat inte alls är en grönsak utan en frukt.

Ur en botanisk synvinkel är en tomat en frukt, men domstolen dömde svaranden till förmån på grund av att lagen använde termen "grönsak" i vardaglig mening.

Som bevis gav klagandens advokat definitioner från Websters och Imperial Dictionary. Två långvariga handelsvittnen utfrågades om den speciella innebörden av ordet "grönsak" i handelscirklar. De visade att begreppen "grönsaker" och "frukt" används i handeln på samma sätt som i vardagen.

Ovanstående definitioner från ordböcker definierar en frukt som frukten av en plantas frö, eller en del som innehåller frön, särskilt den saftiga köttiga massan från vissa växter som täcker fröna. Dessa definitioner bevisar inte att tomater är frukt och inte grönsaker, både i det dagliga talet och inom ramen för tulltaxan.