Intressanta fakta från Aristoteles liv

Aristoteles föddes i en aristokratisk familj år 384 f.Kr. Hans far var den personliga läkaren till kungen av Makedonien. År 367 f.Kr. gick Aristoteles in på Platons akademi som student men blev senare lärare själv. Ett intressant fakta från Aristoteles liv, efter Platons död 347 f.Kr., blev han en mentor för kungens son, framtiden Alexander den store.

Tyvärr har bara en liten del (ungefär en tredjedel) av Aristoteles brev överlevt till denna dag. Han komponerade två typer av verk, en designad för allmänheten och den andra speciellt utformad för studenter och filosofilärare.

Aristoteles befintliga verk kan delas in i fem kategorier: logik, fysik, psykologiska verk, filosofiska verk och naturvetenskap. Många av dem är fortfarande relevanta i vår tid och används inom olika humaniora.