Intressanta fakta om bakterier

Mikrober lever och förökar sig överallt, i nästan vilken miljö som helst. Mikrokosmos är extremt olika. Det finns bakterier - "jättar" som når en längd på två till tre millimeter, och det finns de minsta virusen som mäts i fraktioner av mikron. Mångfalden av deras former är mycket stor.

Instrumenten noterade förekomsten av mikrober i extremt sällsynta lager av atmosfären i flera tiotals kilometer höjder. De hittades i havet på 10 000 meters djup. Det finns bakterier som tål kokpunkten för vatten i tjugo timmar. Mikroorganismer lever i isen i Arktis och några av dem försvinner inte ens i en atmosfär av flytande helium, vars temperatur är nära absolut noll (273, 16 grader under vår vanliga noll grader Celsius)