Intressanta fakta om VVS

På 1500-talet skapade Copernicus världens första stängda vattenförsörjningssystem för staden med en ökning av vattnet till en hög höjd. För detta, vid Baude-floden, som strömmar nära Frombark (Polen), byggde han en fördämning, en fördämning, en sluss och en avledningsdropp till staden.

En kanal som var cirka fyra kilometer lång passerade under ett torn med en mekanisk anordning för att lyfta vatten och vände hjulen på kvarnarna byggda på den. Vattnet steg upp från kanalen enligt följande: mellan två prismatiska axlar, fästa vid toppen och botten av tornet, sträckte sig en ändlös kedja med skopor, den nedre axeln sattes i rörelse av ett vattenhjul, roterade, han flyttade kedjan . Efter att ha skopat upp vatten lyfts skoporna upp till tornets topp till en höjd av 25 meter och där tömdes de i en mottagande tratt ansluten till en stor trycktank installerad på en kulle. Från reservoaren distribuerades vatten genom ett system av blyrör till hushållen. Detta vattenförsörjningssystem fanns i över två hundra år.

Förutom Frombark är flera andra städer kända där ett vattenförsörjningssystem ordnades, om inte av Copernicus själv, då med sitt deltagande eller enligt hans system.