Varför tvättar tvål

När det gäller kemi är tvålens och andra ytaktiva tvättmedels hemlighet att de minskar vattens ytspänning och därigenom förbättrar dess tvättmedelsegenskaper. Molekyler av ytaktiva ämnen på gränsytan är ordnade så att hydrofila grupper riktas in i vattnet och hydrofoba grupper skjuts ut ur det. Som ett resultat täcks hela vattenytan av ett slags staket av ytaktiva molekyler. En sådan vattenyta har en lägre ytspänning, vilket bidrar till snabb och fullständig vätning av förorenade ytor.

För dem som inte förstod finns det en enklare förklaring varför tvål tvättar: tvålen innehåller kaustisk läsk och naturligt fett. När läsk och fett kombineras erhålls en tvålmassa som innehåller många bubblor med ett vattenskal. Det är bubblorna som har omslagsegenskaper som leder till bildandet av emulsioner av olika föroreningar och förhindrar deras återutfällning på ytan. Med andra ord fastnar smutspartiklar vid bubblorna och skummet under rinnande vatten är mycket lättare att tvätta bort.