Hur man berättar ett kokt ägg från en rå

Vet du hur, utan att bryta skalet, för att avgöra om ett ägg är kokt eller rått? Kunskap om fysik kommer att hjälpa dig att lyckas komma ur denna lilla svårighet.

Faktum är att kokta och råa ägg inte roterar på samma sätt. Detta kan användas för att lösa vårt problem. Testägget placeras på en platt platta och roteras med två fingrar.

Ett kokt ägg (särskilt hårdkokt) ägg roterar mycket snabbare och längre än ett rått. Det senare är svårt att ens rotera; under tiden snurrar ett hårdkokt ägg så snabbt att dess konturer smälter samman för ögonen till en platt vit ellipsoid och det kan stå i sin egen skarpa ände.

Anledningen till dessa fenomen ligger i det faktum att det hårdkokta ägget roterar som en fast helhet; i ett rått ägg, dess flytande innehåll, som inte omedelbart får en rotationsrörelse, försenar på grund av dess tröghet rörelsen av det fasta skalet; det fungerar som en broms.

Kokta och okokta ägg beror också annorlunda på att stoppa rotation. Om du vidrör ett snurrande kokt ägg med fingret slutar det omedelbart. Ett rått ägg, som stannar ett ögonblick, roterar lite mer efter att ha tagit bort handen. Detta händer igen som ett resultat av tröghet: den inre flytande massan i ett rått ägg fortsätter fortfarande att röra sig efter att det fasta skalet har vilat; innehållet i det kokta ägget stannar samtidigt som det yttre skalet stannar.