CIA World Fact Book

Det faktum att USA: s centrala underrättelsetjänst samlar fakta om alla och allt är känt för alla. Men visste du om publiceringen av den årliga almonaken, The World Factbook, redigerad av CIA? Och det är det verkligen!

Idén att samla in och strukturera information om alla länder härstammar från den amerikanska militären efter andra världskrigets slut. För detta har så många som tre program utvecklats för ackumulering, analys och användning av data om världens länder. En av produkterna från denna aktivitet var World Factbook, som kom ut 1962 och naturligtvis endast var för internt bruk. Men sedan 1971 har det blivit tillgängligt för allmänheten.

Och så, vilken information om länderna ingår i katalogen:

  • historia;
  • geografi;
  • demografi;
  • tillståndssystem;
  • ekonomi;
  • telekommunikation;
  • transport;
  • väpnade styrkor.

1997, förresten, en onlineversion av World Book of Facts dök upp, som kan ses här.

Denna utgåva översattes till och med till ryska under titeln "Alla länder och territorier i världen: Ny CIA Geografisk katalog"