Prick över "jag"

Alla vet att uttrycket "prick i" betyder "att klargöra, klargöra, ta till slutet." Men det är förmodligen få som vet om ursprunget till detta idiom. Det visar sig att detta är en lånad fraseologisk enhet som trängde in på ryska. från franska språket.

Fransmännen säger att när de vill ge fullständig klarhet i konversationen "mettre les points sur les i et les barres sur les t".

Själva uttrycket, tror lingvister, uppstod under medeltiden, eftersom i västeuropeiska manuskript började punkten över jag skrivas från 1100-talet. I tidigare källor, istället för en punkt, skrevs en vertikal stapel. Punktens utseende förklaras av det faktum att de skriftlärda började ansluta bokstäver till varandra inom ord, och för visuell differentiering från intilliggande symboler började de sätta en punkt.

Enligt skrivreglerna ska ord skrivas utan att pennan tas av papperet, och därför placeras prickar över i när ordet skrivs helt. Arbetet slutar exakt genom att placera alla prickar på i.