Intressanta fakta om kriget i Irak

Intressant är att Irak är den näst största oljeproducenten i Mellanöstern. Och terroristerna som dödade många liv den 11 september var inte irakier i närheten. George W. Bush var helt ointresserad av detta faktum när han förklarade Irak som en källa till ondska. Anledningen till invasionen var den påstådda närvaron av massförstörelsevapen i Irak.

• Irak har ett Nato-kontingent från 26 länder, men det mesta av militären kommer från England och USA.

• Ibland nådde antalet NATO-trupper i Irak 46 000.

• Enligt media rapporterades antalet dödade civila under striderna i Irak cirka 900 000.

• 210 journalister dödades, 15 har försvunnit sedan mars 2003.

Intressant faktum, en undersökning av 2000 irakier visade att 43 procent trodde att livet var bättre före invasionen, 36 procent sa att det var sämre och 22 procent tyckte att det var ungefär detsamma.

• Under kriget i Irak dödades 3 904 Natosoldater och 28 773 skadades allvarligt.