De mest intressanta fakta om korallrev

Intressant nog finns korallrev i havet längs ekvatorn runt om i världen, men de är inte bildade av geologiska processer. Rev byggdes genom åren av små organismer som kallas koraller. Koraller tillhör samma familj av djur som maneter. De börjar livet som små, mikroskopiska polyper som flyter i havet, men så småningom bosätter sig i kolonier av samma varelser. Deras lilla kropp extraherar mineraler från havsvatten (kalciumkarbonat) och använder den för att bilda ett hårt skal runt kroppen. Ett intressant faktum är att efter att en korall dör, förblir dess skyddande skal i kopplingen på befintliga rev. Denna process kallas ackretion, och som ni kan föreställa er det en mycket långsam process. I tusentals år har ackumuleringen av dessa små organismer byggt hela berg i havet.

Korallrev finns också ofta i de varmare, tropiska haven runt ekvatorbältet. Great Barrier Reef, utanför Australiens södra kust, är det största korallrevet i världen. Den sträcker sig 2 600 km och täcker över 133 000 kvadratkilometer havsbotten och består av 2900 enskilda rev. Det uppskattas att över 350 olika korallarter lever på barriärrevet. Forskare uppskattar att revet är cirka 20 000 år gammalt, men geologer som har tagit ut prover från revets djup har nämnt datumet till 500 000 år.