Magnetlyft testas i 232 meter högt torn

I närheten av den tyska staden Rottweil är förberedelserna i full gång för att testa en magnetisk upphängningshiss som utvecklats av ThyssenKrupp. Projektets betydelse framgår av det faktum att ett jättebetongtorn med en höjd av 232 meter byggdes speciellt för testning (på bara 245 dagar).

Hissens huvuddrag är att den inte kommer att röra sig med hjälp av kraftfulla lyftmotorer utan med magnetisk levitation, som höghastighetståg. Dessutom kommer hissen att kunna röra sig inte bara vertikalt utan också horisontellt och leverera passagerare till önskat rum. Något liknande kan ses i filmen "Charlie and the Chocolate Factory".

Magnetiska spolar är installerade längs hela hissaxeln, som kommer att få energi. De magnetiserade spolarna stöter i sin tur magneterna på utsidan av sittbrunnen. Beroende på det förinställda rörelseläget kommer det att minska eller öka, vilket säkerställer rörelse i önskad riktning och med önskad hastighet.

Eftersom hissbilarna inte är i kontakt med skenan är friktionen praktiskt taget noll, vilket gör resan snabbare och mjukare. Varje stuga fungerar självständigt. Tornet kommer slutligen att vara klart i början av 2016, varefter testerna börjar.