Nytt ryskt radarsystem kommer att landa planet utan sändare

Man tror att landning av ett flygplan är ett av de svåraste och mest avgörande stadierna av flygningen, där kontrollen måste involveras. Alla misstag han gör är fyllda med allvarliga konsekvenser. De senaste årens tekniska framsteg gör det möjligt att helt utesluta den mänskliga faktorn från denna process.

Specialister på Polyot-fabriken i Chelyabinsk, en medlem av United Instrument-Making Corporation, är nära att slutföra utvecklingen av ett precisionsinflygningsradarsystem - RSP-2ST. Utrustningen är avsedd för service av civila och experimentella flygplan i flygfältets nära zon. Dess huvudsakliga inslag är förmågan att landa utan sändares deltagande.

Företagets specialister håller på att slutföra skapandet av en prototyp. Det återstår att slutföra dokumentationen och programvaran, varefter tester av RSP-2ST börjar i början av nästa år.

Av de tekniska egenskaperna bör det noteras att det inte finns några roterande mekaniska delar i radaren, som ersätts av en fasad antennuppsättning, samt separering av de mottagande och sändande delarna.

Piloten tar emot data via en trådlös kanal i realtid, som registrerar alla avvikelser från den etablerade nedstigningsvägen. Detta eliminerar helt behovet av radiokommunikation och därmed risken för fel associerade med den mänskliga faktorn.