DARPA utvecklar självförstörande flygplan

För två år sedan började den avancerade militära utvecklingsbyrån DARPA utveckla självförstörande radioelektronik. Dess främsta mål är att förhindra att hemlig militär utrustning eller dess fragment faller i fiendens händer.

Nu är DARPA engagerad i genomförandet av ett nytt projekt - ICARUS. Den här gången är huvudidén att skapa ett obemannat engångsflygfordon, som efter uppgiften kommer att smula till damm eller bokstavligen lösas upp i tunn luft.

Dessa drönare, som släpps från flygplan, kommer att användas under naturkatastrofer eller på slagfältet för att säkerställa korrekt leverans av olika laster. Som praxis visar är det en viss risk att släppa last med fallskärm. Det antas att sådana drönare kommer att kräva ny hemlig teknik, och den amerikanska regeringen är extremt inte intresserad av att de hamnar i fel händer.

ICARUS-projektet är en fortsättning på programmet för skapande av självförstörande radioelektronik - VARP. Inom ramen för detta program har speciella polymerpaneler redan skapats som förvandlas till gas och elektronik med glasremsor med inre högspänning inbäddad. Efter att ha fått ett speciellt kommando förvandlas de till damm.

Enligt projektet kommer drönare att leverera mat, lättfördärvliga läkemedel som insulin, vatten och andra material till människor i nöd. UAV: er kommer att kunna transportera upp till 1, 5 kg nyttolast över ett avstånd på mer än 150 km. Efter leverans av lasten måste de kollapsa helt inom 4 timmar eller inom 30 minuter efter skymningen.