En miniorkester från gamla disketter utförde en Star Wars-temasång

Varje bit gammal datormaskinvara som har en elektrisk motor kan producera ett specifikt ljud. Forskare och datavetare Pavel Zadroznyak är inte den enda som utnyttjade denna fördel för att skapa musik. Han var dock den första som kombinerade ett absurt antal disketter och andra förhistoriska enheter.

I sin orkester använde Zadroznyak 64 disketter, 8 hårddiskar, flera 8-kanaliga kontroller och två skannrar. Författaren smeknamnet den resulterande musiktillverkningsmaskinen Floppotron.

Lyssna på Star Wars-medley som spelas genom Floppotron i videon nedan. Projektet bör göra hjärtat hos alla datormaskinvaror fanatiker som har fångat diskettens dagar att sjunga.