Varför sätter Chicago järnvägsarbetare eld på rälsen

Personalen på Greater Chicago Commuter Railroad - Metra, på ett mycket ovanligt sätt, kämpar mot isbrytarna i området för den mest trafikerade korsningen A2.

På vintern, när temperaturen sjunker under -20 ° C, måste de värmas upp med hjälp av tänd gas, som tillförs de frysta pilarna genom en speciellt lagd gasledning. Om detta inte görs kommer den ackumulerade isen att blockera överföringsmekanismen, vilket kan leda till en allvarlig olycka.

Som Metra-experter förklarar har tryckluftsomkopplare fungerat sedan vägen grundades - det vill säga sedan 30-talet under förra seklet. Som tidigare, som för 90 år sedan, byter järnvägsarbetare dem med hjälp av specialspakar.

Emellertid har det växlingssystem som skapades vid den avlägsna tiden upphört att klara den ökade belastningen: mer än 350 tåg passerar genom A2 varje dag. I många länder används speciella värmare för att ta bort is från maskiner. En speciell egenskap hos det gamla Metra-ställverket på A2 är dess stora dimensioner. Därför beslutades det att genomföra isborttagning med öppen eld.

Som noterats i Metra skadar flamman varje år flera delar av järnvägsutrustning, dock är ledningen av järnvägen redo att göra dessa uppoffringar för oavbruten tågtrafik.