Själva "smarta" underrörsgranaten bestämmer ögonblicket för detonationen

Utbudet av "smart" ammunition fortsätter att växa. Specialister från Picatinny Arsenal (New Jersey) arbetar med att skapa SAGM (Small Arms Grenade Munitions) -komplex, vars huvudelement är en 40 mm granat utrustad med en speciell säkring som säkerställer dess detonation under flygning. En kämpe beväpnad med någon amerikansk 40 mm granatkastare kommer att kunna dra nytta av den nya ammunitionen.

Huvudmålet för utvecklarna är att skapa ammunition som kommer att slå fienden som är i skydd, till exempel bakom en mur. I det här fallet når en vanlig granat antingen inte eller faller tvärtom för långt. För att lösa detta problem utvecklades en "smart" elektronisk säkring.

SAGM granat

Säkringen får all nödvändig information om miljön, hinder och fienden från sensorer och logiska skanningsenheter. Efter lämplig bearbetning bestämmer det ögonblicket för detonation.

SAGM-granaten är utformad för 3 skjutlägen. I det första fallet sker detonationen över fiendens skydd, i det andra - med en direkt träff på målet och i det tredje - med självförstörelse. XM25-granatkastaren med en laseravståndsmätare utvecklas speciellt för att skjuta på dolda mål. Efter att ha bestämt avståndet till målet korrekt programmerar han det ögonblick som ammunitionen detonerar i luften.