UK drone suppression system utvecklats

Tre brittiska företag deltog i utvecklingen av ett system för att undertrycka drönare i luften. Systemet kallas AUDS. Dess handling är baserad på undertryckandet av UAV-kontrollkanalen genom kraftfulla radiopulser från marken.

AUDS-systemet fungerar enligt följande. Som ett resultat av skanningen upptäcker radaren en signal från en flygande drönare, varefter en videokamera utrustad med termiska bildsensorer tänds. Därefter exponeras den upptäckta drönaren för en kraftfull radiosignal, som bestämmer dess interaktion med styroperatören.

Så, till exempel, tar droneägaren en signal om att ett fel har uppstått ombord. I själva verket väljer AUDS-operatören vid denna tidpunkt - att undertrycka styrsignalen under en kort tid eller att öka exponeringstiden för UAV tills dess batteri är helt urladdat och det misslyckas.

Systemet har redan klarat statligt finansierade tester och förbereder sig för serieproduktion.