Utvecklade en dubbelpassad pistol i form av en smartphone

Det amerikanska företaget Ideal Conceal är specialiserat på utveckling av förklädda vapen. Hennes nästa nyhet är en pistol i form av en smartphone. I den förkroppsligade företaget sitt outtalade motto: "Den bästa pistolen är den som du alltid bär med dig."

Pistolen har två fat .380 kaliber och i "förvarad" position skiljer sig inte från den populära gadgeten. Men i ett ögonblick av fara räcker ett klick på säkerhetsfånget för att göra smarttelefonen till ett formidabelt närstridsvapen.

Varje fat är laddat med en patron, vilket är tillräckligt för att neutralisera en angripare som kränker livet för ägaren till en smartphone-pistol. En 10-minuters träning är tillräckligt för att utveckla nödvändiga färdigheter. Tiden för eldberedskap beräknas på några sekunder.

Vapnet görs så säkert som möjligt. Den chockfria mekanismen fungerar bara om säkerhetsspärren tas bort och pistolen bringas i skjutläge.

Ideal Conceal får fortfarande patent på sin produkt. Pistolen förväntas säljas i mitten av året för cirka 400 dollar.