Testning av nya generationers högprecisions kärnbomber färdiga i USA

USA: s energidepartement meddelade att utvecklingen och testningen av atombomben B61-12 med hög precision har slutförts. Detta innebär att en ny typ av styrda kärnvapen snart kommer att levereras till transportören. Deras fullskaliga produktion förväntas börja 2020.

I enlighet med programmet kommer 400 B61-12 bomber att produceras för totalt 11 miljarder dollar. Det är uppenbart att vi talar om de dyraste och kanske de farligaste atombomberna i världen. Trots president Obamas ansträngningar för att minska den amerikanska kärnkraftspotentialen avser regeringen att spendera upp till 1 biljon dollar på moderniseringen inom 30 år. dollar.

B61-12-bomben skiljer sig från sina föregångare, som flyger mot målet i fritt fall, i närvaro av ett speciellt styrt svanspaket utvecklat av Boeing, vilket säkerställer att det blir en korrekt träff. Det kommer också att ha en mekanism för justering av explosiv kraft i intervallet 300 till 50 000 ton TNT. Ammunitionen kommer att levereras av smygkämpar.