Hur WWI-krigare sköt genom en roterande propeller

Som du vet föddes stridsflygplan under första världskriget. Vid den tiden fanns det bara ett alternativ för att installera en maskingevär - framför den övre delen av flygkroppen, direkt framför piloten, så att han kunde sikta. Det största problemet som konstruktörerna av det första stridsflygplanet mötte var hur man skulle undvika att kulor slår på propellern som roterar framför kulsprutan.

Lösningen hittades snart. I mars 1915 skapade den tyska flygplandesignern Anthony Fokker en synkroniserare och installerade den på sin Fokker E. I. Principen för mekanismen var följande.

En kam med ett utsprång installerades på motorns roterande del. När han roterade flyttade han kraften som hör samman med maskingevärets utlösningsmekanism. Nästa skott avfyrades omedelbart efter att bladet passerade framför kulsprutan. Således löstes två problem på en gång: en hög eldhastighet och skruvens säkerhet garanterades.

Du kan se hur synkroniseraren fungerar i den här videon:

Och här är vad som skulle ha hänt i avsaknad av en synkroniserare: