Lockheed Martin levererar 60 kW stridslaser till US Army

2015 introducerade Lockheed Martin en lastbaserad 30 kW mobil stridslaser. Två år senare, som ett resultat av de utförda testerna, fördubblades denna siffra nästan och nådde 58 kW. Nu förbereds en ny laserinstallation för leverans till en av de militära enheterna i Alabama.

Driften av en stridslaser baseras på principen om spektral kombination av fiberlasrar, när strålar från flera sändare överförs genom en optisk fiber (dess yta är dopad med sällsynta jordartsmetaller erbium, ytterbium, neodym, etc.) till en kombinerande enhet, där de "smälter samman" till en kraftfull stråle.

Flexibiliteten hos fiberoptiska kablar gör det möjligt att generera laserstrålar tusentals meter långa, medan den vikta fibern tar lite utrymme. Dessutom kyls den optiska fibern helt naturligt från den omgivande luften. Jämfört med halvledarlaser förbrukar fiberoptiska lasrar 55% mindre energi.

Enligt experter kommer den nya lasern att effektivt kunna förstöra UAV, skal, lätta flygplan, helikoptrar, samt detonera gruvor och improviserade explosiva enheter.