Ryska flottans fartyg är utrustade med nya system som orsakar hallucinationer

Som rapporterats av ryska medier, på fregatterna från den ryska flottan "Admiral Gorshkov" och "Admiral Kasatonov" visuella optiska störstationer 5P-42 "Filin", utvecklad av innehavet "Ruselectronics" av State Corporation "Rostec", installerades.

"Uggla" är ett icke-dödligt vapen. Dess funktionsprincip baseras på effekten av lågfrekventa fluktuationer i ljusstrålningens ljusstyrka på optiska nerver, vilket leder till tillfällig synskada.

På natten och i dålig sikt förhindrar systemet effektivt visuellt optiska och optisk-elektroniska observationsanordningar och riktningssystem för handeldvapen och artillerivapen på fiendens fartyg.

Handlingen av 5P-42 "Ugglan" testades på militära volontärer. Enligt deras bekännelser kunde de, när de var en gång i operationszonen för stationen, inte utföra riktad eld mot mål från AK, SVD och PKM. 20% av deltagarna upplevde en hallucinogen effekt i form av en ljusfläck som svävade framför ögonen och 45% upplevde yrsel, illamående och tecken på rumslig desorientering.

Inom en snar framtid kommer 5P-42 "Filin" att installeras på ytterligare två fregatter under konstruktion vid "Severnaya Verf" i St Petersburg.