"Disheveled camouflage" - när ögat inte har något att fånga på

För närvarande utvecklas kamouflage med två helt olika tekniker - statisk och dynamisk. Den första handlar om användning av färger eller textilier som inte ändras efter applicering. Den andra tekniken gör att kamouflagematerialet kan anpassas till sin miljö i realtid.

Det är till den andra typen som "otäck kamouflage" tillhör. Effekten av anpassning till miljön uppnås genom användning av textilier eller annat tyg med hål och stötar som sticker ut i olika riktningar. När du flyttar tekniken verkar det som att tyget rör sig som vågor på vatten - på detta sätt kan föremål smälta så mycket som möjligt med miljön, där det inte finns något statiskt.

Detta tillvägagångssätt gör att du inte bara kan dölja formen, bländningen och skuggorna utan också gör tekniken helt svårfångad för fiendens radarer och infraröda kameror. Formen på hålen i nätet absorberar och sprider radarbalkar. Luftcirkulationssystemet i kamouflagehöljet är också utformat så att luften som passerar bakom kamouflagen har samma temperatur som omgivningen. Detta döljer värmen från rörliga föremål och gör dem osynliga för infraröda detektorer.