Ford-ingenjörer utvecklar vindtunnel baserad på två fraktcontainrar

Biljätten Ford har utvecklat en kompakt mobil vindtunnel baserad på två fraktcontainrar. Enheten är konstruerad för att testa ljudnivån i bilens interiör.

Som du vet är en vindtunnel i full storlek storleken på ett genomsnittligt kontor och kan kosta upp till 50 miljoner dollar. Naturligtvis kan du i vissa fall inte klara dig utan det, till exempel för att testa enskilda parametrar i kabinen (luftflöde, användning av vissa sensorer) kan du komma på något enklare och billigare.

Det är precis vad ingenjörerna på Ford gjorde. Den mobila aerodynamiska enheten som utvecklats av dem skapades på grundval av två 16-meters havscontainrar. Dess kraft gör att du kan skapa en konstgjord vind som blåser med en hastighet på 130 km / h med två 16-bladiga fläktar med en diameter på 1, 8 m.

För att skapa ett uppströms flöde staplas containrar ovanpå varandra. Tack vare en serie interna partitioner minimeras ljudnivån från enhetens funktion.

Hela styrsystemet är inrymt i en separat 12-meters container. Behållarna är sammankopplade i ett enda system med kraftkablar. Det tar 6 timmar att förbereda komplexet för arbete.