100 meter obemannat luftskepp Stratobus kommer att spåra jorden från stratosfären

Flyg- och rymdföretaget Thales utvecklar ett gemensamt italienskt-franskt projekt för Stratobus luftskepp för civila och militära applikationer, som kommer att drivas av soldrivna motorer.

Detta jätte 100 meter stora flygplan väger bara 5 ton. Projektkostnaden är 17 miljoner euro. Testning av en experimentell prototyp är planerad att börja 2018, och produktionsversionen är klar 2020.

"Stratobus är en korsning mellan en drönare och en satellit, " förklarar projektledare Jean-Philippe Chesssel, "vilket delvis förklarar dess låga kostnad på grund av dess speciella täckning i kombination med satellitteknik."

Solpanelerna som driver framdrivningssystemet ligger högst upp på luftskeppet. Med hjälp av två elmotorer säkerställer det ett stabilt läge för flygplanet även i vindbyar upp till 90 km / h.

Stratobus använder en solenergikoncentrator inuti skrovet och en reversibel bränslecell för att garantera en solid energireserv. En annan kunskap är en ring runt skrovet, som ger luftskeppet en stabil position i förhållande till solen när som helst på året.

Luftskeppet kommer att kunna stiga till en höjd av 20 km och förse sig med en betraktningsradie på cirka 500 km, vilket gör det oumbärligt för spaning under militära operationer.