Den längsta och djupaste järnvägstunneln i världen öppnade i Alperna

Gotthard-tunnelen i de schweiziska Alperna, som knappt har "dykt upp" i världen, har redan blivit världsrekordinnehavare i flera kategorier samtidigt. Konstruktionen varade i 17 år, längden var 57 km och djupet, med hänsyn till Alpernas höjd, når på vissa ställen 2300 meter.

Det överträffade avsevärt sina "äldre" konkurrenter - den japanska Seikantunneln och Kanaltunneln och blev den nionde i listan över jättetunnlar. Glöm inte att två "rör" lades, och detta innebär faktiskt att dubbla tunnelns längd till totalt 152 kilometer.

Idén om att lägga tunneln uppträdde för 68 år sedan, men av olika anledningar förverkligades den först nu. På byggnadshöjden arbetade 2400 personer här.

Byggarna var tvungna att hantera olika typer av bergarter, i synnerhet med granit och sedimentära bergarter. Cirka 80% av arbetet utfördes med hjälp av speciella tunnelborrmaskiner och 20% genom explosion. Totalt, under 17 år, muddades cirka 30 miljoner ton jord till ytan, 131.000 kubikmeter lagdes. meter betong och 338 000 sliprar.

325 passagerar- och godståg passerar dagligen genom tunneln med en hastighet på 200 till 260 km / h.