Afrika bygger sitt eget militära flygplan Mwari

Jetfighters är en symbol för nationell prestige inte bara för Afrika utan också för alla andra länder. De flesta afrikanska stater äger ryska Su-30 eller Su-25, men flyger dem praktiskt taget inte. Helt enkelt för att de inte har råd med det. Och det är ingen mening att använda kämpar till ett värde av tiotals miljoner dollar för att inspektera statens gränser.

Det kan förändras med debut av Mwari, ett lätta enmotoriga turbopropstridsflygplan som utvecklats av det sydafrikanska företaget Paramount.

Baserat på det lätta rekognoseringsattackflygplanet AHRLAC, är den mer militariserade Mwari avsedd för användning i säkerhetsuppdrag, men kan också användas för civila ändamål.

Skaparna av Mwari hämtade inspiration från helikoptrar och till och med markfordon. Detta framgår av tandem-cockpiten, som ger utmärkt sikt. Pratt & Whitney 950-hästkrafts turbopropmotor ligger bakom sittbrunnen. Detta ger inte bara en bra sikt för piloterna utan gör också motorn mindre sårbar.

Mwari tillverkas främst av aluminium. Materialet valdes på grund av dess låga kostnad och goda underhåll. Vid utformningen av delsystemen försökte utvecklarna använda så få delar som möjligt för att upprätthålla hög tillförlitlighet.

Flygplanstillverkaren syftar till att göra Mwari till det billigaste erbjudandet i nischen. Enligt de första uppskattningarna kommer bilens kostnad att vara cirka 10 miljoner dollar i den första modifieringen. Produktionsstart är planerad till slutet av 2017.