Rolls-Royce förutspår robotlastfartyg till 2020

2014 presenterade Rolls-Royce ett robotlastfartygskoncept som skulle kunna bli verklighet 2020. Vid veckans autonoma flotationssymposium talade företagsrepresentanter om detaljerna i projektet och de utmaningar som ligger mellan obemannade fartyg och öppet hav.

Enligt författarna till konceptet kommer den nya generationens fartyg att ha mycket gemensamt med moderna fartyg. Deras största skillnad är fullständig autonomi, det vill säga i frånvaro av ett besättning. Utrustningen kommer att styras av en dator under fjärrövervakning av en operatör som ligger i kontrollcentret på stranden.

Fartygets rörelse kommer att övervakas av en dator kopplad till en mängd olika sensorer ombord, kameror, infraröda system, radarer, ekolod och GPS. Robotlastfartyget kommer att röra sig tyst med miljövänliga motorer. Det kommer inte att ha hytter, styrhus, båtar och till och med ett däck, vilket avsevärt minskar kostnaden för fartygens slutkostnad och skapar en möjlighet att transportera mer last.

Fartyget kommer att kunna röra sig självständigt hela vägen. Behovet av mänsklig intervention kommer endast att uppstå i en nödsituation.

Tekniker kan fjärrdiagnostisera fartygsproblem

Vid skapandet av ett robotfartyg kommer befintliga utvecklingar som används i autonoma fordon att användas, vilket också innebär interaktion med andra fartyg i närheten.

Projektet för att utveckla ett robotdronfartyg startar nästa år.