Amerikanska armén testar drönare som sniffar ut giftiga ämnen

Specialister från US Army Chemistry and Biological Center, som arbetar med skydd av militärpersonal från massförstörelsevapen, testade obemannade flygfordon från Deep Purple, vars huvudsakliga uppgift är att upptäcka kemiska agenser och biologiska vapen.

Från 15 till 26 augusti släpptes moln som simulerade kemiska och biologiska vapen under den årliga amerikanska arméns S / K Challenge-övning. För att undvika blåsigt väder hölls alla större evenemang från 23 till 17.

Fyrkoptrarna var utrustade med TACBIO-kombinerade sensorer som svarar på kemiska och bakteriologiska vapen. De förpackades i termoformade behållare som var fästa vid botten av drönarna.

Dronkropparna är gjorda av elektroniska kort istället för kolfiber, som i de flesta fyrhjulingar. Teamet håller kontakten med dem i realtid på mer än 3 km avstånd. De mottagna uppgifterna går till det centrala informationsutbytessystemet.

Informationen innehåller information om platsen för det farliga molnet och riktningen för dess rörelse från stationära marksensorer, som sedan identifieras och överförs till drönare via kommunikationskanaler och därigenom bildar en helhetsbild.