Flygplanet lanserades först från däcket på ett hangarfartyg med hjälp av en elektromagnetisk katapult

Just lanserat såg världens största hangarfartyg, Gerald Ford, premiären av världens första elektromagnetiska katapult EMALS, som tog fartyget USS F / A-18 Super Hornet. Några minuter senare gick han ombord på däcket tack vare det nya aerofinishing-systemet.

Vid första anblicken såg allt ganska bekant ut. Men det här är bara vid första anblicken. I mer än 60 år har ångkatapulter använts på amerikanska hangarfartyg. Systemet har fungerat tillförlitligt alla dessa år, men enligt experter är det mycket besvärligt och kräver ett stort antal underhållspersonal.

Mot bakgrund av en föråldrad ångkatapult är den nya elektromagnetiska en mycket enklare, lättare att underhålla och har högre effektegenskaper, vilket ger mjukare acceleration för ett flygplan som startar.

EMALS-katapulten och AAG är designade av General Atomics. Det är värt att komma ihåg att hangarfartyget Gerald Ford, byggt på varvet till Huntigton Ingalls Indusries, är det dyraste fartyget i sin klass - cirka 13 miljarder dollar.