Alan Gifford - den yngsta "bioniska pojken" med två robotproteser

Ödet har grymt behandlat 11-åriga Alan Gifford, som kommer från en stor familj från staden Swansea, Wales. Vid tre års ålder drabbades han av svår hjärtsjukdom, vilket ledde till att båda armarna blev amputerade. Föräldrarna föll dock inte i förtvivlan och vände sig till alla som inte var likgiltiga för sitt barns öde för att få hjälp.

Fram till 2015 hade de samlat in de £ 30 000 som behövdes för att designa och tillverka Alans första protesarm. Lite senare, igen tack vare donationer, skapades en second hand. Efter det började de kalla honom "bionisk pojke". Med hjälp av bioniska händer kan Alan cykla och äta på egen hand och hantera skickligt bestick.

Bionic-händer utvecklades av specialister från Touch Bionics-företaget (Livingstone). Proteser, styrda av muskelsignaler, utför fyra typer av gripande, vilket möjliggör utförandet av många nödvändiga operationer. De är inte rädda för vatten, men de måste laddas dagligen, för vilka de måste tas av på natten. För närvarande söker föräldrarna medel för nya proteser, som pojken kommer att använda när de fyllt 16 år.