Världens första helt självkörande tåg lanserades i Australien

Västra Australien, Pilbara-regionen, säte för gruvföretaget Rio Tinto. Häromdagen tillkännagav dess VD Chris Silesbury byggandet av "framtidens gruvor", mellan vilka autonoma godståg kommer att köras. Den första drönaren på rälsen gjorde precis sin första resa dagen innan.

Automatisering av allt och allt i utvinning och transport av mineraler kommer att ge så stora konkurrensfördelar att de i Rio Tinto springer före resten utan rädsla och tvivel. Redan under de första dagarna av 2017 bytte företaget 50% av alla sina tåg till automatisk drift, men lämnade förarna i stugorna av säkerhetsskäl. Och nu det efterlängtade ögonblicket - ett helt autonomt godståg täckte självständigt en rutt på 100 km.

Bakom orden om innovation och avancerad teknik ligger ett prosaiskt faktum: driftsättning av obemannade tåg ger företaget möjlighet att ställa om personal. Överför rutinarbete till robotar och överför människor till mer ansvarsfulla positioner där de kan behärska nya typer och metoder för aktivitet. Inte för att säga upp den välförtjänta personalen utan för att ge dem alternativa sätt att anställa utan att provocera sociala och politiska konflikter.

Rio Tintos planer är ambitiösa - i slutet av 2018 planerar företaget att helt överföra alla sina järnvägar till autonomt läge. För att göra detta måste du få godkännande från de australiska myndigheterna - trots allt kommer dessa robottåg att resa på allmänna vägar.