Holländsk polis begränsar örnarnas drönarträningsprogram

Det nederländska polisledarskapet kan ha varit för bråttom för att få in örnarna för att bekämpa drönarna. Som praxis har visat lämnar "prestationer" av fåglar under "jakten" mycket att önska.

Först verkade det verkligen som att örnarna effektivt skulle kunna motverka terrorister som använder drönare för kriminella ändamål - men lyckligtvis blev detta inte ett problem. Inte allt var så enkelt med fåglarna: även örnar som tränades från tidig ålder gjorde inte alltid vad som krävdes av dem. Det fanns också oro för fåglarnas beteende under extrema förhållanden, och själva preparatet visade sig vara mycket dyrt. Så att stänga programmet var ganska förutsägbart.

Holländsk polis genomför ett nytt experiment med råttor för att hitta mänskliga rester, falska cigaretter och fyrverkerier. Enligt vakterna uppvisade djuren inte heller "ordentlig effektivitet".

Och kanske den främsta anledningen till att överge fågelträningsprogrammet är framväxten av ny effektiv teknik för att bekämpa obemannade flygfordon. Så till exempel har bärbara kompakta sändare utvecklats som stänger av elektroniken ombord under flygning.