I Chicago tänds räls så att tågen kan köra i onormal kyla

Metra Rail, som driver en del av Chicagos pendeltåg, har vidtagit extraordinära åtgärder för att hålla spåret fritt från kyla. Regionen upplever nu oöverträffad frost för dessa platser, luften har svalnat till -34 ° C, varför brytarna på skenorna fryser och metallen i sig börjar krympa och deformeras. Filmen, fångad av lokala journalister, visar tydligt brinnande räls - det sista sättet att besegra förkylningen.

Det som händer ser imponerande ut och liknar till och med bilder från en katastroffilm där människor desperat slåss mot en iskall. Faktum är att ingen tänkte sätta eld på rälsen, bara Metra Rail satte i drift ett standardvärmesystem som utvecklades just för sådana fall. Och det fungerar bara på en del av motorvägen under index A-2, för på andra ställen finns det mer avancerade elektriska värmare eller värmepistoler.

Men A-2-banan är så komplex att det helt enkelt inte finns plats för skrymmande utrustning. Därför, även under byggnadsstadiet, låg rör för gasförsörjning bredvid skenorna - det brinner i filmen och inte själva skenorna. Det här är inte särskilt bra för metall, så det öppna låssystemet slås bara på i en nödsituation. Och bara där lok körs på diesel för att undvika bränsletändning.