Kina skapade världens första dronlandningsfartyg

I början av april avslöjade China Shipbuilding Industry, en del av China Shipbuilding Corporation, världens första amfibiska amfibiska angreppsskepp, som snart kan gå med i landets väpnade styrkor. Fartyget fick namnet "Marine Lizard" ("Sea Lizard").

Enligt den tillgängliga informationen är "Marine Lizard" en trimaran med en dieselinstallation, dess längd är 12 meter. På vattnet utvecklar fartyget en hastighet på över 90 och på land - upp till 20 km / h. För rörelse på marken används 4 infällbara larvspår. Den maximala körsträckan för en amfibisk drönare är 1200 km. "Marine Lizard" är tänkt att vara beväpnad med två maskingevär, samt antifartygs- och luftfartygsmissiler.

Dess huvudsyfte är att delta i amfibieoperationer i samband med andra autonoma stridstillgångar - luft, hav och land. Marine Lizard kan fungera antingen på kommandon från en fjärroperatör via satelliter eller helt självständigt med BeiDou-navigationssystemet.

Användningen av en amfibisk amfibisk drönare kommer att rädda marinisterna från den onödiga risken förknippad med den inledande fasen av landning i land ockuperad av fienden.

”Marine Lizard” får särskilt relevans i samband med försämringen av den militärstrategiska konfrontationen mellan Kina och USA i södra Stilla havet. Som ni vet har Kina nyligen skapat konstgjorda öar här, vars skydd kanske kommer att anförtros marina drönare.