Virgin Orbit lanserade först en raket från en Boeing 747

Under de senaste fyra åren har Virgin Orbit aktivt utvecklat ett luftlanseringssystem för en bärraket från en modifierad Boeing 747. Och slutligen den 11 juli ägde den första sjösättningen rum över Kaliforniens öken.

Detta test kan dock kallas en start mycket villkorligt. Det var snarare ett "dropptest", det vill säga, testarna släppte helt enkelt raketen till marken och kontrollerade därmed driften av de mekanismer som säkerställer att raketen separeras från flygplanet.

Kom ihåg att Virgin Orbit har för avsikt att fokusera på att lansera små satelliter "storleken på ett bröd eller ett kylskåp" i omloppsbana med metoden för höghöjdsuppskjutning, vilket har ett antal fördelar jämfört med lanseringsfordon som lanserats på det klassiska sättet - från kosmodromen.

Den ombyggda Boeing 747, som kallas Cosmic Girl, kan starta från konventionella flygfält, vilket i synnerhet gör det mindre beroende av vädret. Företaget kommer att acceptera ansökningar för lansering om två år och lanseringen i omloppsbana tar 24 timmar.

Virgin Orbit sa att "fullfjädrade" kommersiella lanseringar inte kommer att äga rum när som helst, men företaget har gjort imponerande framsteg under det senaste året. Så i september fick Cosmic Girl speciella pyloner i den nedre delen av vingen för transport av raketen LauncherOne, och sedan började testflygningar i november.

Det antas att Cosmic Girl kommer att lansera LauncherOne från en höjd av 10 700 meter under serielanseringar, varefter den kommer att lansera en nyttolast i omlopp med hjälp av sina motorer.