Airbus har utvecklat ett koncept för ett framtida flygplan som liknar en rovfågel

Uppenbarligen i hopp om att fånga fantasin hos nästa generation flygtekniker, presenterade Airbus ett designkoncept för den framtida rovfågeln vid Royal International Air Tattoo i Storbritannien.

Ett av problemen med alla "relaterade" produkter är deras likhet och enhetlighet. Typiska exempel är passagerarplan och smartphones. Konkurrens om större effektivitet sker som regel inom ramen för redan bildade koncept. De som fortfarande försöker bryta sig ur denna ram och bli skapare av banbrytande teknik.

Airbus nya rovfågelkoncept är utformat för just det ändamålet. Enligt företrädare för företaget kommer ett biomimetiskt plan (kopiering av levande organismer, till exempel fåglar - red. Tekhkult) aldrig att byggas, men det är fullt möjligt att låna några tekniska lösningar från naturen: kom bara ihåg ritningarna av Leonardo da Vincis flygmaskiner. Anti-vortex vingspetsar är också ett av "fågel" -fragmenten i glidflygplanet för moderna flygplan.

Rovfåglar är av största intresse ur skaparna av nya flygplanmodeller. Efter att ha studerat egenskaperna hos deras kropp och flygning har flygtekniker utvecklat ett antal tekniker, i synnerhet hybridelektrisk framdrivning, aktiva styrsystem och moderna kompositstrukturer.

Rovfågelkonceptet har vingar med stora, individuellt kontrollerbara vingspetsar och en krökt, hybrid vingkroppsanslutning som skapar en aerodynamisk båge som påminner om en jätte rovdjur. Skrovet avsmalnar också mot svansänden och slutar i en fläktformad svans, vars "fjädrar" ger stabilitet i flygkontrollen.