Personlig transportmaskin SkyDrive SD-03 gör sitt första kollektiva flyg

I april gjorde SkyDrive SD-03-multikoptern den första kontrollerade flygningen med en pilot ombord i Japans historia. Och nu konsoliderade han sin framgång med sitt första offentliga demonstrationsflyg.

SkyDrive SD-03 är ett vertikalt startflygplan. Flygplanet är två meter högt, fyra meter långt och samma bredd. Det vill säga, när det gäller dimensioner är det ungefär lika med två bilar parkerade bredvid den. Drönaren har fyra uppsättningar propellrar som roterar i olika riktningar, som kan täckas med böjda skydd för skydd. Varje propeller är utrustad med sin egen elmotor.

Som en del av demonstrationsflyget flög SD-03 över en hektar testplats av Toyota (som är medutvecklare av fartyget). Flygningen styrdes av piloten i sittbrunnen, men kopiatorns dator anförtrotts att upprätthålla stabilitet och kontrollera säkerheten. Utvecklarna har inte lämnat några andra detaljer än.

Toyota vill nu utöka sitt testutbud för att se hur den nya tekniken kommer att fungera under många olika förhållanden. Företaget strävar efter att få tillstånd att flyga utanför testplatsen i slutet av detta år.