US Navy förbereder sig för att testa nästa generations amfibiska svävare

Den amerikanska marinen har för avsikt att testa en ny generation av amfibiska överfallsmaskiner - Ship to Shore Connector (SSC), som ersätter de redan föråldrade LCAC-fartygen som togs i bruk på 80-talet.

Lite historia. I början av 1950-talet, med tillkomsten av kärnvapen, kom Pentagons ledning till slutsatsen att den gamla taktiken för amfibieoperationer inte längre var relevant. Detta innebar att utrusta Marine Corps med helikoptrar och att skapa LCAC-svävare med fyra gasturbinmotorer. Fartyget lanserades från ett transportfartyg 15 km från kusten och levererade nödvändig last till avstigningsorten inom 15 minuter.

Den nya SSC är ett planbottnat fartyg med en 490 kvm. På sidorna har den fyra uppsättningar Royce AE 1107C-Liberty gasturbinmotorer med en total kapacitet på 18, 4 MW. Rampen är längst fram. Fartyget kan inte bara röra sig över vattnet utan även vid behov över landningsplatsen. Enligt försvarsföretaget Textron är SSC anpassad till mer än 80% av alla kustlinjer.

SSC kan transportera upp till 74 ton (LCAC - 60 ton) last. Detta räcker för att leverera en M1A1 Abrams-tank eller 180 marinister eller för att evakuera 54 sårade till landningsplatsen. Gummiluftskjolen är utformad för att minska drag och totalvikt. Fartygets skrov är tillverkat av aluminium.

US Navy planerar att köpa 72 SSC, plus en för testning. Enligt US Naval Institute bör leveranserna börja i år.