Jätteflygplan Airbus BelugaXL började transportera gods

Ett toppmodernt lastflygplan, utformat för att transportera stora Airbus-flygplanskomponenter, har påbörjat sin verksamhet. BelugaXL med tre däck kommer att ersätta den befintliga flottan med flygplan som betjänar Airbus-produktion med en kapacitetsökning på 30 procent.

BelugaXL flög först i juli 2018 och utförde den första av 200 testflygningar. Efter att ha tillbringat mer än 700 timmar i luften totalt fick flygplanet en typcertifiering från Europeiska luftfartssäkerhetsbyrån i november 2019.

Med en längd på 63 m och en bredd på 8 m blev flygplanet rekordhållare för det längsta tvärsnittet bland alla befintliga fraktflygplan i världen. "Luftvalens" bärförmåga är 51 ton nyttolast, som den kan transportera över 4000 km.

BelugaXL är baserad på ett fraktfartyg Airbus A330-200. Ett par Rolls Royce Trent 700 används som motorer. Totalt planeras sex flygplan för närvarande att byggas. Driften av de nya lastbilarna kommer att äga rum tillsammans med den tidigare modellen - BelugaSL, tills de föråldrade kopiorna tas ur drift 2025.