Tyska dykare hittade Enigma-krypteringsmaskin längst ner i Östersjön

Ubåtar från Tyskland har upptäckt den berömda krypteringsmaskinen "Enigma" under andra världskriget längst ner i Helting Bay i Östersjön. Efter att ha stigit till ytan gick apparaten till restaureringen. Chefen för det arkeologiska byrån i landet Schleswig-Holstein (Tyskland) Ulf Ikerodt försäkrade att den unika maskinen kommer att återställas.

Enligt honom, med hänsyn till en längre vistelse - mer än 75 år - i havsvatten, kan restaureringen av enheten ta ungefär ett år, då blir den en museumsutställning.

Den tyska sjöfartsföreningens specialist Yann Witt tror att "Enigma" med tre rotorer, som hittades av dykare, kastades överbord på ett tyskt krigsfartyg under de sista dagarna av kriget. En mer sofistikerad version av krypteringsapparaten installerades på ubåten - med fyra rotorer. För att bevara sekretessen för den överförda informationen ändrades koden för dem dagligen.

Trots detta lyckades dock ett team av brittiska matematiker under ledning av Alan Turing knäcka Enigma-koden 1941, vilket senare gjorde det möjligt för de allierade att fånga upp och dechiffrera radiomeddelanden om alla de tyska truppernas manövrer. Enligt västerländska historiker bidrog detta till att förkorta andra världskrigets varaktighet med två år.